S/Y Lady Ann epoxybehandlad med Copper Coat

Förra helgen var det strålande sol och ca 20 grader ute. Äntligen tillräckligt varmt för att kunna börja epoxybehandla botten! Epoxyn kräver 8 grader, men vi tog det säkra före det osäkra och byggde ett tält runt båten för att få upp temperaturen ytterligare. Det blev som en bastu :)

Vi delade upp epoxybehandlingen på två dagar eftersom det troligen varit svårt att hinna måla tio lager på en dag på hela botten. Samtliga tio lager måste målas samma dag så det går inte att avbryta mitt i och fortsätta nästa dag. Därför målades SB-sida på först och BB-sidan nästkommande dag.

IMG_0544jpg
Lager 1

IMG_0545jpg
Lager 2

IMG_0546jpg
Lager 3

IMG_0543jpg
Lager 10

a4f5e183-b751-404a-90af-b5d933e2e10bJPG
Kapten nöjd efter att ha epoxybehandlat båten!

c82f19e0-0f92-44af-b9d8-8ac5dbb49c6eJPG
Carro också glad för nyepoxybehandlad båt!

7715d070-84d6-4f81-a153-4cc0d0f15cbcJPG
Besättningen nöjda med glansen

Eftersom Copper Coat är vattenbaserad (lösningsmedelfri) behövde vi inga gasmasker på oss under epoxybehandlingen. När all epoxy var påmålad skulle den härda i 72 timmar. Sedan var det dags att slipa epoxyn med 400-sandpapper. Vi valde samma strategi igen, det vill säga att dela upp slipningen på två dagar. Under slipningen krävdes dock gasmask!

IMG_0566jpg
Slipad Copper Coat epoxy

IMG_0574jpg
Klarslipad botten...puh

IMG_0575jpg
Går säkert att slipa mer, men vi nöjde oss efter 8 timmars slipning

IMG_0576jpg
Andra sidan också klar

Eftersom båten står på kölen i vaggan var det tre punkter under kölen som vi inte kom åt att epoxybehandla. Vår båtklubb, Trähavets båtklubb, hjälpte oss att lyfta båten med en sublift och backade båten ca 20 cm i vaggan. Därmed kunde även de sista ytorna på botten epoxybehandlas.

Nu är det sjösättning om en vecka! Härliga tider!


// Kapten