Eftersom barnen kommer att vara utomlands i mer än 6 månader upphör skolplikten att gälla. Dock är vi inte garanterade att barnen får komma tillbaka till samma skola eller klass när vi kommer tillbaka året efter.

Som föräldrar vill vi givetvis inte att barnen ska komma efter i skolan och kommer således att ha hemskolning och följa den svenska läroplanen på båten.  Malin kommer att läsa förskoleklass ombord och Albin kommer läsa årskurs 2 ombord.

Andra långseglare med skolbarn ombord har löst skolan på olika sätt:

* Skolan i hemmakommunen har skickat med skolmaterial i utbyte mot att skolan får behålla skolpengen. Barnen skickar in material till lärare och rektor någon gång per månad och föräldrarna sköter undervisning med assistans av läraren hemma i Sverige.

* Eftersom skolplikten upphör om man befinner sig mer än 6 månader utomlands, så har skolan absolut inget ansvar den dagen man tar ut barnen från skolan. Det innebär att föräldrarna själva blir helt ansvariga för barnens kommande skolgång. Dvs inköp av böcker och undervisning.

Hur långseglarfamiljerna lägger upp skolan ombord beror i stor utsträckning på hur skolan i hemkommunen väljer att agera. Vissa kommuner/skolor ser väldigt positivt på långseglingen och väljer att hjälpa till med material och lärare på distans. Andra kommuner/skolor väljer att inte medverka på ett positivt sätt utan motsätter sig in i det sista långsegling med skolbarn.

När kapten hörde sig för i skolorna vår hemkommun Österåker, fick vi inte ett vänligt eller positivt bemötande. Det var dock för några år sedan innan barnen hade påbörjat sin skolgång. Under hösten/vintern 2019 berättade vi för barnens lärare och rektor om våra långseglinsplaner. Vi fick då beskedet att Österåkers kommun inte kommer att stödja oss. Barnen ska skrivas ut från skolan, men troliogtvis får de tillbaka sina platser i samma klasser när vi kommer hem igen. Skolböcker m.m. bekostar vi således själva för att kunna följa läroplanerna för barnen.

Långseglarbarn som kommit hem till skolan i Sverige ligger oftast före sina klasskompisar. Speciellt i språk såsom engelska och spanska. Några skolor har haft som krav att barnen ska göra ett kunskapstest innan de börjar i sina gamla skolklasser igen, men det har inte behövts när barnen väl har kommit hem. I de fall där kunskapstest har gjorts har vi inte hört att någon har misslyckats med att komma in i sin gamla klass igen.

På skolverkets hemsida kan man ladda hem de olika kursplanerna som finns för varje ämne, timplan samt hur man ska använda läroplanen. Skolverket

Mer från skolverket angående utlandsvistelse och skolplikt: Utlandsvistelse och skolplikt

På lektion.se kan man ladda hem skolmaterial. Lektion.se