Om man är bortrest i högst 45 dagar ingår alltid ett reseskydd i hem- och villahemförsäkringen, som gäller i 45 dagar från avresedagen och i hela världen. Reseskyddet gäller dig och övriga personer som omfattas av din hemförsäkring, oavsett om ni reser tillsammans eller var för sig. Skyddet gäller också när du utövar olika sporter på semestern, till exempel dyker, åker skidor eller klättrar i berg. Om man ska vara bortrest mer än 45 dagar behöver man en försäkring för längre tid än 45 dagar och måste då komplettera med en separat reseförsäkring. Den gäller med samma villkor som hemförsäkringens reseskydd.

Vi har vår villahemförsäkring hos Moderna Försäkringar och där ingår ett reseskydd på 60 dagar. Man kan teckna en förlängd reseförsäkring och vi har fått en offert på ca 31 000:- för hela familjen.  Här kan du läsa mer om vårt val av reseförsäkring!

Det är även möjligt att teckna en extern reseförsäkring hos dessa försäkringsbolag Europeiska reseförsäkring, TopSail reseförsäkring och Gouda reseförsäkring.