* Alltid vara beredda att lämna båten: Livflotte, vattendunk, grab bags ska alltid vara färdiga att använda under färd. Checklista finns på vad som ska tas med i livflotten. I stressiga situationer glömmer man lätt viktiga saker.

* Alltid livlinor på under segling: Alla ombord ska alltid ha livsele inkl lina med fästhakar på sig när man kommer ut ur ruffen. Fästen finns på flera ställen i sittbrunnen. Längs däck på bb och sb sida finns band att haka fast sig vid.

* Alltid någon på vakt: Kapten Lasse som älskar nattsegling tar nattpasset (övrig besättning sover). Morgonpasset tar styrman Carro när kapten går och lägger sig och sover fram till förmiddagen. Under dagen turas vi sedan om. AIS och radar hjälper till att hålla koll på fartyg.

* Aldrig någon ensam uppe på däck: Om någon måste lämna sittbrunnen under gång ska den andra vara vaken och beredd att hjälpa till. (Risken finns att personen på däck ramlar i havet och ingen lägger märke till det.)

* Alltid ta det säkra före det osäkra (safty first): Eftersom vi seglar med barn har vi inte bara ansvar för oss själva. Om det är bra väder så seglar vi iväg, annars stannar vi i hamn. Under längre seglingar går det ju inte att förutspå vädret för hela seglingen, men vi inväntar alltid så bra väder som möjligt. (Man ska inte stressa på havet, det är ju ingen buss!)

* Alltid reva i tid: Kommer det svårbedömda moln är det bättre att reva i tid för att vara på säkra sidan. Under nattseglingar är det skönare att reva i tid än att behöva börja reva mitt i natten och i hård vind. Lite långsamare fart spelar ingen roll.

* Alltid lanternor på natten: Vi vill synas och har alltid lanternorna på under de mörka timmarna under gång. S/Y Lady Ann har dubbla lanternsystem.

* Aldrig alkohol under segling: Ingen alkohol under gång. Alkohol medför, utöver andra kända effekter, att man lättare kan bli sjösjuk.

* Undvika brand ombord: En brand ombord är inte önskvärt. Vi har tre barndvarnare som börjar tjuta allihop om en av dem registrerar rök eller eld. Tre brandfiltar och fyra brandsläckare finns på strategiska platser ombord.

* Allt sjöstuvat ombord: All lös utrustnig ska sjöstuvas innan avfärd. Vi har monterat extra lådlås på kökslådorna för att vara säkra på att de inte åker ut och vassa knivar m.m. far ut i ruffen.

* Kaptens ord är lag: Befälhavaren ombord är den som har juridiskt ansvar. Därför är befälhavarens (i vårt fall kaptens) ord lag.