Kapten ska införskaffa intyg och certifikat för båten. Det som kan tänkas behövas är Nationalitetsbevis/Registreringsbevis, vilka båda kan beställas från Transportstyrelsen. Detta har dock blivit väldigt dyrt sedan Transportstyrelsen tog över registreringen från Sjöfartsverket.

Kapten kan även beställa ett certifikat som visar klubbtillhörighet, tex. i Svenska Kryssarklubben och/eller Oceanseglarklubben. Detta certifikat fungerar som Nationalitetsbevis/Registreringsbevis. Nationalitetsbevis/Registreringsbevis ska innehålla båtens namn, registreringsnummer, båttyp, längd, bredd, djup, dräktighet (vikt), tillverkningsår, motor, ägarens namn och kontaktuppgifter. Nationalitetsbevis/Registreringsbevis ska vara underskrivet av behörig myndighet. Om ägaruppgift inte finns med i Nationalitetsbevis/Registreringsbevis, så måste även ett ägarbevis införskaffas. Även detta kan man få via Svenskakryssarklubben och/eller Oceanseglarklubben.

cert2jpg

sxksmalljpg

För att få använda VHF, kortvågsradio, AIS och EPIRB behövs en licens från Post och Telestyrelsen. Även ett VHF- och LRC-certifikat behövs. Till VHF, AIS, EPIRB och kortvågsradio behöver man ett MMSI (Maritime Mobile Service Identity) nummer. Detta nummer registreras på kapten hos Post & Telestyrelsen på hans/hennes VHF certifikat. Observera att denna registration måste göras innan man kan köpa ut sin EPIRB, då en kopia måste visas upp, EPIRB tillstånd. Man skall även anmäla EPIRB och kortvågsradio innehav till Sjöräddningscentralen MRCC i Göteborg, Anmälan EPIRB till MRCC.

Båtförsäkring krävs i många länder. Försäkringen måste också gälla för det område man ska segla i, dvs den vanliga båtförsäkringen man har i Sverige räcker inte. Pantaenius och Alandia tecknar långseglarförsäkringar. Se mer om långfärdsförsäkring här.

Innan avresan ska någon i besättningen också ha tentat av kurserna för Förarintyg och Kanalintyg, vilka behövs i utländska farvatten. Givetvis är det bra att även ta Kustskepparintyg och Utsjöskepparintyg. På ostkusten håller Oceanseglarklubben kurser i oceansegling.

Om båten är byggd efter 1:a januari 1985 måste man kunna bevisa att det är betalt moms för båten. Det enda sättet att kunna bevisa detta är att det finns en faktura (t.ex. orginalfakturan från varvet) som visar momsbeloppet. Vår båt är från 1980 och således berörs vi inte av detta. 

Att allas pass, id-handlingar och bankkort inte går ut under seglatsen kan också vara bra att kontrollera.

På vår långsegling till Västindien 2020-2021 efterfrågades försäkringspapper, registreringsbevis (OSKs var den vi visade upp) och pass i princip varje hamn f.r.o.m. Frankrike. Inget annat behövde vi någonsin visa upp. Vår färdigskrivna crewlist ville de inte ha, vi fick vackert skriva upp vår crew manuellt på deras dokument vid varje in-/ut-klarering.

I vissa länder ville de ha ett Maritime Declaration of Health-intyg ifyllt.