Det verkar vara svårt att hitta ett försäkringsbolag som är villiga att försäkra en äldre båt, 1980 i vårt fall, för långsegling. Även om båten är i väldigt bra skick med det mesta av detaljer och utrustning utbytt. Här är den respons och info vi fått från de försäkringsbolag vi har haft kontakt med:

Atlantica

Atlantica erbjuder inte långseglingsförsäkring.

Pantaenius

Pantaenius kunde inte svara på om de kunde erbjuda oss en båtförsäkring för långsegling.

"Båten snuddar på gränsen till samtliga utav våra krav. Där framförallt åldern är det mest väsentliga. Dock kan ni visa upp ett besiktningsprotokoll som styrker båtens skick samt sjöduglighet borde vi absolut kunna hjälpa till med att försäkra eran båt även utanför Europa. Dock eftersom du frågar om försäkring för 2020 kan vi (Panateniuns) omöjligt svara på hur situationen kommer se ut då.
"

På våra frågor om pris, försäkringens innehåll utanför Europa (hel, halv, ansvar), seglingsområde, villkor,  vad besiktingsprotokollet måste innehålla/visa fick vi inget svar. Vi känner att Pantaenius inte var intresserade av att ha oss som kund.

En besiktning måste utföras av en certifierad besiktningsman (www.batbesiktningsmannen.org) och kostar ca 9000 SEK för en båt i vår storlek. Resekostnader tillkommer med 650:-/h och 65:-/mil. Dvs en stor summa pengar. Jag frågade vad försäkringspremien skulle hamna på om jag utförde en besiktning och vi fick godkänt på besiktningsprotokollet. Svaret jag fick på det var att Pantaenius inte kunde garantera att jag skulle få en försäkring även om jag hade en godkänd besiktning. Slutsatsen jag drar av ovanstående är att Pantaenius inte är intresserade av att ha långseglare som kunder.

Svenska sjö

Svenska sjö erbjuder båtförsäkring utanför våra hemmavatten. Dock så gäller denna försäkring endast under sommarmånaderna (de svenska alltså). I vårt tycke är detta inte en långseglingsförsäkring eftersom den endast räcker ned till Frankrike under en begränsad period.

Alandia

Alandia var först inte villiga att erbjuda oss en långseglingsörsäkring när vi kontaktade dem i augusti 2017. I januari 2018 hörde Alandia av sig till oss och meddelade att de nu var villiga att erbjuda oss en långseglingsförsäkring.

Alandias största utvidgade giltighetsområde är Zon 4, se bild nedan. Vilket är det giltighetsområde vi har efterfrågat för vår långsegling, men för dem som ska segla  jorden runt räcker inte heller denna långseglingsförsäkring. Till zon 4 hör även Azorerna, även om det inte syns på täckningskartan. 

Långseglingsförsäkringen gäller med dessa klausuler:

Det som vi ska titta mer på gäller dessa två klausuler:

* Försäkringen är inte i kraft vid stormar som namngetts av National Hurricane Center och/eller World Meteorological Organization och/eller the Bureau of Meteorology eller i stormar där medelvindhastigheten överstiger 25m/s.

Vad innebär detta om man mitt ute på Atlanten drabbas av en storm som det inte varnats för när vi startade överfarten?

Vi (Alandia) försöker få bort alla seglare ifrån orkansäsongen med denna klausul. Naturligtvis har det sina brister som du själv påpekar. Tanken är att tvinga seglare att dels ladda ned väderdata kontinueligt, dels använda prognoserna för att segla ifrån dessa lågtryck eller med tillräckligt med avstånd ifrån dem.  Världens återförsäkringsbolag och därmed även försäkringsbolag har ändrat villkor när det gäller stormar & orkaner. Mer eller mindre får en båtägare i dessa farvatten bära sin egen "totalförlustrisk".

OBS Efter min mailkontakt med Alandia har Alandia valt att ta bort skrivningen med 25 m/s och bytt från storm till orkan i klausulen. Ny klausul lyder:

Försäkringen är inte i kraft vid orkaner som namngetts av National Hurricane Center och/eller World Meteorological Organization och/eller the Bureau of Meteorology. Försäkringen ersätter heller inte skador till följd av dessa orkaner, som t.ex. stora svallvågor.

En väsentlig skillnad anser kapten.

*  Försäkringen är inte i kraft då båten deltar i kappsegling, träningar eller andra motsvarande evenemang.

Vi ska delta i ARC, Atlantic Rally for Cruisers. ARC är ok att deltaga i. Skrivs in i försäkringsbeviset.

* Rättskyddet gäller inte för tvist utanför försäkringens ordinarie geografiska giltighetsområde.

Det är de nordiska ländernas lagstiftning som villkoren har som grund. Skulle någon i Karibien vilja tvista med dig i Svensk domstol finns nog inga hinder för dig. Ansvarsförsäkring gäller för dig inom utökat område.


Priset för denna försäkring är 19238 SEK med en självrisk på 5000 SEK med ett fösäkringsbelopp på 800 000 SEK. Innan vi tecknade försäkringen höjde vi försäkringsbeloppet till 1 000 000 SEK. Premien blev då 25 532 SEK med samma självrisk.

På vår segling tillbaka över Atlanten hamnade vi i ett kraftigt lågtryck med stormvindar och väldigt stora vågor. Vi fick då en skada på mantågsinfästningen i pulpit, mantågsstolpens fäste lossnade samt att teaklisten runt mantågsstolpens fäste splittrades. Alandia ersatte skadan snabbt och utan probelm, vilket givetvis är ett stort plus i val av försäkringsbolag!


Topsail insurance

Engelska TopSail kan erbjuda långseglingsförsäkring. Via nätet skickade vi in en offert förfrågan och vi fick svar inom någon timme med uppföljande frågor. T.ex. varför vi skulle ha ett försäkringsvärde på 100 000 Euro när vi köpt båten för 60 000 Euro. P.g.a. utförda renoveringar och utrustningsinköp svarade vi och det nöjde sig TopSail med. Vi fick sedan en offert mailad till oss.


top2jpgÖvriga försäkringsbolag

Det finns fler utländska försäkringsbolag. Holländska Paul L´Ortye och engelska Y yacht ska erbjuda långseglingsförsäkringar.