Dessa framtida projekt kommer vi att uföra innan vi seglar iväg. Listan kommer troligtvis att växa.

- Vindroder Hydrovane (inköpt monteras våren 2019)

- Extra uppsättning av delar till vår Raymarine S1G autopilot. (Linjärdrivenhet, roderlägesgivare, kontrollenhet kvarstår)

- Satellittelefon typ Iridium

- Nya batterier, AGM, totalt ca 500 Ah i förbrukningskretsen.

- Skeppsapotek (mer komplett) & sjukvårdsmaterial

- Sats med lämpliga gasolkopplingar

- Motoröversyn & stor motorservice

- Byta "Black Jack" propellerpackbox och byta propelleraxellager (pågår klart vår 2019)

- Vattenrening från bakterier och microorganismer

- Montera vattenfotpumpar i kök och toa