Dessa framtida projekt kommer vi att uföra innan vi seglar iväg. Listan kommer troligtvis att växa.

- Extra uppsättning av delar till vår Raymarine S1G autopilot. (Linjärdrivenhet, roderlägesgivare kvarstår)

- Skeppsapotek (mer komplett) & sjukvårdsmaterial